fbpx

Grön livsstil för en hållbar vardag

Medveten konsumtion och förändringar i vardagen– så gör Klimatpanelens medlemmar för att leva hållbart.

 

202 av Klimatpanelens medlemmar deltog i vår senaste undersökning om inställningar och insikter i hållbarhetsfrågor. Förutom att tipsa hur företag kan arbeta hållbart, (läs mer om det här) så svarade också respondenterna på frågor om hållbar konsumtion och livsstil.

 

Över hälften av de tillfrågade svarar att de konsumerar medvetet för att leva så hållbart som möjligt. På andra respektive tredje plats i resultaten över ändrade vanor kommer nya, mer miljövänliga sätt att transportera sig och att man lagt om eller justerat sina matvanor till att bli mer hållbara. Återbruk och återvinning hamnade också högt upp på listan på åtgärder för att främja hållbarhet i den egna vardagen.

 

Nästan alla deltagare i undersökningen, hela 93 procent vill lära sig mer om hållbarhet. Mer än hälften av de svarande är mycket intresserade av hållbarhetsfrågor.

När det gäller det egna ekonomin har de medverkande från Klimatpanelen både gjort investeringar i grön el och hållbara fonder. De har också flyttat sitt pensionssparande till hållbara alternativ och ser över hur mycket de konsumerar. Så är svarar en av deltagarna på frågan om hållbar ekonomi.

”Jag har grön el och investerar i hållbara fonder. Vad jag saknar är ett företag som fungerar på samma sätt som GodEl, fast inom försäkringsbranchen och där vinsten gick till välgörenhet.”

För att främja miljövänliga alternativ och spara på jordens resurser har Klimatpanelens medlemmar också dragit ner på sin energi och vattenförbrukning och skaffat solceller för bostaden.

 

Nästan alla medverkande i, 86 procent kan tänka sig att betala mer för varor och tjänster som är hållbara än för motsvarande som inte är det.

Inför större inköp så understryker flera av Klimatpanelens medlemmar vikten av att granska en varas hela tillverkningsprocess och även leverantörernas hållbarhetspolicys. Respondenterna säger sig också gärna vilja inspirera andra till att göra hållbara val genom att föregå med gott exempel med sin egen miljövänliga livsstil och genom diskussioner och samtal med andra. Klimatpanelens medlemmar letar efter märkningar som exempelvis Fairtrade och KRAV i butikerna men många odlar även hemma.

” Jag väljer råvaror utifrån hållbarhetsaspekter, handlar närodlat, ekologiskt och odlar dessutom själv. Jag använder det jag redan har i första hand och köper bara det jag absolut behöver”,
säger en av deltagarna i undersökningen.

Flera av de medverkande i undersökningen är vegetarianer eller veganer och vill äta mycket växtbaserad kost. Man undviker matsvinn genom att ta vara på så mycket rester som möjligt och föredrar att handla mat som producerats lokalt eller i Europa, vildfångad fisk och svensk kött. En av Klimatpanelens medlemmar beskriver hur hen har skapat ett eget hållbart kretslopp i vardagen: ”Genom att odla mycket av min egen mat och inte konsumera onödiga prylar så sparar jag pengar och kan därmed arbeta mindre, vilket ger mig mer tid till att producera det jag faktiskt behöver.”


Klädbytardagar, att handla det mesta second-hand och återvinna det som går är exempel på hur respondenterna håller konsumtionen nere. Att undvika flyget är en självklarhet för Klimatpanelens medlemmar som säger sig hellre cykla och åka tåg. Många har också bytt sin gamla bil mot en elbil. Såhär svarar en av respondenterna:

”Jag kör numera med biogas och slutat flyga. Dessutom åker jag tåg och kommunalt i större utsträckning.”

Vad gör du för att göra så hållbara val som möjligt?

Hör gärna av dig till oss!

Fakta om medverkande i undersökningen

Åldersfördelningen i undersökningen är spridd över framför allt åldrarna 25 till 74 år.

87% av respondenterna befinner innanför detta spann.

De två största grupperna svarande är 35-44 år, respektive 55-64 år.

En övervägande del av de svarande är kvinnor, 71 procent.