fbpx

Så blir ni mer hållbara.

Kundernas tips för företagen.

I Klimatpanelens senaste undersökning delade 202 personer med sig av sina inställningar, insikter och önskemål om hur företag kan arbeta mot att bli mer hållbara. Klimatpanelens medlemmar har ett aktivt engagemang i klimat och miljö, över 70 procent av de medverkande i undersökningen säger sig vara väldigt intresserade av hållbarhetsfrågor.

Ingen greenwashing, tack

Förutom att svara på frågor som gäller företagens hållbarhetsarbete så innefattar även undersökningen respondenternas tips och erfarenheter av hur man kan leva mer hållbart på ett personligt plan. Majoriteten av de medverkandes svar på hur företagen ska arbeta med bland miljö och klimat, framställning och så kallad greenwashing fokuserar på konkreta miljömässiga förändringar medan svaren på hur de själva lever hållbart innehåller fler exempel på sänkt konsumtion och ändrade vanor.

Miljövänlig framställning av varor och ekonomisk och social hållbarhet är viktiga frågor för företag att arbeta aktivt med enligt respondenterna som till 90 procent baserar sina köpbeslut på hållbarhet, därefter kommer kvalitet som 80 procent av de svarande väljer och pris och funktion väljs av vardera 58 procent. 

Hållbarhet som helhetstänk

Hänsyn till fungerande ekosystem med biologisk mångfald, helhetstänkande, måttfullhet och långsiktighet från företagens sida efterfrågas. Resursminimering och ansvarsfull vinstmaximering samt att företagen tar ansvar för framställandet av sina produkter genom hela produktionskedjan är också eftertraktat hos de svarande.

Att inte tillverka och sälja någonting från fabriker eller odlingar som inte håller upp till mänskliga rättigheter och sätta upp skyltar i affärerna som visar hur produkterna är gjorda, vilka som har gjort dem och om de har bra arbetsvillkor och lön nämns som förslag på hur företagen kan utveckla sitt arbete inom social hållbarhet.

Enligt undersökningen vill konsumenter vara delaktiga i företagens hållbarhetsarbete redan på ett tidigt stadium och efterfrågar kommunikation. 40 procent av de medverkande i undersökningen anser att företag ska kommunicera sina hållbarhetsidéer till sina kunder redan på idéstadiet. Lite drygt 30 procent tycker att företagen ska göra det under strategiarbetet. Ärlighet och transperens från företagens sida nämns som viktiga faktorer i hur man väljer produkter, att det ska finnas faktiska effekter av ett hållbart arbete är viktigt för respondenterna som vill att företagen ska undvika greenwashing genom att också våga berätta för konsumenterna om det hållbarhetsarbete som ännu inte är löst.

Rapporten finns att ladda ner här