Så tänker miljömedvetna svenskar om kläder - Klimatpanelen

Så tänker miljömedvetna svenskar om kläder

Så tänker miljömedvetna svenskar om kläder

85 procent av Klimatpanelens deltagare vill få mer information om klädernas klimatpåverkan vid köp.

Grönt Väders Klimatpanel har svarat på frågor om kläder. 600 personer berättar hur de resonerar vid köp och vad man tror är mest och minst miljövänligt. Svaren visar att kunskapen om kläder och deras klimatpåverkan är liten. 

Panelen fick börja med att uppskatta antalet plagg de köper på ett år. Många angav att de köper mellan 5 och 20 plagg. Hälften trodde samtidigt att svensken i genomsnitt köper just 5-20 plagg per år. Sanningen är att svensken i genomsnitt köper 50 plagg per år.

Klädesplaggets klimatpåverkan

Frågan ”När är klädesplaggets klimatpåverkan som störst (näst efter själva tillverkningen)” visade sig bli intressant.

Endast 13 procent trodde rätt, nämligen att 22 procent av plaggets klimatpåverkan uppstår vid kundens resa till och från butiken. Siffrorna är hämtade ur forskaren Sandra Roos doktorsavhandling på ämnet kläder och klimat från 2017:

 • 70 procent av ett plaggs klimatpåverkan sker under produktionen.
 • 22 procent av klimat­påverkan kommer från kundens resa till och från butiken.
 • 4 procent av påverkan kommer från transporten av plaggen från tillverkningslandet till butiken.
 • 3 procent av klimat­påverkan kommer från tvättning och torkning.
 • 1 procent av påverkan kommer från avfallshanteringen.

Samtidigt försöker 60 procent av de som svarat ta reda på vilken klimatpåverkan de kläder de tänkt köpa har, medan resten säger att de inte gör det. Däremot vill 85 procent få mer information om klädernas klimatpåverkan vid köpet.

Klimatpanellisterna visar också att de gärna vill köpa kläder som är klimatsmarta och ni är beredda att betala mer för det.

Visar omsorg om plaggen

Kläder som blivit för små eller gått sönder lagas och sys om i rätt stor utsträckning. Men över 30 procent anger att trasiga och urväxta kläderna blir liggande i garderoben. Här kan alternativet att gå till skräddare säkert vara en lösning för fler.

När det sedan är dags att göra sig av med kläderna lägger 43 procent dem i insamlingscontainrar, 20 procent säljer på Blocket och lika många lämnar in kläderna till butiker som tar emot kläder. 14 procent ger bort till vänner och endast tre procent låter kläderna gå i soporna.

Köper gärna second hand i fysisk butik

De inköpsställen som klimatpanellisterna anger speglar sannolikt deras intresse för miljöfrågor. Flest anger att de kommer att handla second hand, samtidigt som svaren indikerar att högre kvalitet är viktigare än att plaggen är miljövänligt tillverkade.

Bland de som svarat på var de kommer att handla är det tydligt att det vanligaste är att man köper kläder i en fysisk butik. 55 procent svarar att de sällan eller aldrig köper kläder på nätet.

Fakta om panellisterna

Könsfördelningen är 78 procent kvinnor och 22 procent män.
Den äldsta panellisten är 82 år och den yngsta 15 år.

Fördelningen i ålder:

 • 30-tal: 0,3%
 • 40-tal: 5,4%
 • 50-tal: 16,7%
 • 60-tal: 19,5%
 • 70-tal: 23%
 • 80-tal: 19%
 • 90-tal: 13,7%
 • 2000-tal: 2%

Fördelning över riket:

 • 14% bor i Norrland
 • 47% bor i Sveland (med Stockholm)
 • 39% bor i Götaland

Vill du vara med och lära dig mer om klimatpåverkan?

Gå med i vår klimatpanel och svara på vår färska undersökning om mat!

* obligatoriska fält
Jag ger LRF Media rätt att använda mina uppgifter och svar för att presentera relevant statistik. * Läs LRF Medias personuppgiftspolicy


 

 

 

Ett svar

 1. […] Läs mer om vår klädundersökning här. […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *